Wracamy na treningi na świeżym powietrzu

Jutro spotykamy się na treningu na świeżym powietrzu. Proszę ubrać się w odpowiedni strój sportowy. Grupa młodsza pn. i śr. 18-19, Grupa średnia (pomarańczowe pasy) wt. i czw 18-19 Grupa starszych pasów (niebieskie pasy i wyższe) 19.05-20.05 Trenujemy na boisku szkolnym SP nr 16, ul.Fabryczna 13-15 w Kaliszu. Podstawa prawna Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.”,