Obóz karate w Bydgoszczy a.d.2018r

Zapraszamy do udziału w letnim szkoleniu podczas Obozu Letniego w Bydgoszczy. Obóz ten przeznaczony jest dla osób dorosłych ćwiczących kyokushin karate. Gośćmi specjalnymi Obozu będą japońscy mistrzowie shihan Kensaku Yamamoto i sensei Emi Soguchi. Obóz tym razem odbędzie się na obiektach WKS Zawisza w Bydgoszczy. Nocleg w Hotelu Zawisza ul. Gdańska 163. Ilość miejsc ograniczona – 80 miejsc. Dlatego prosimy o jak najszybszą decyzję i rezerwację miejsca w hotelu w wyznaczonym terminie. Szczegóły już wkrótce na stronie federacji.Koszt obozu 650zł – zakwaterowanie, wyżywienie, treningi.Będzie również możliwość uczestniczenia w obozie na zasadzie dojazdu – dochodzenia dla osób mieszkających w pobliżu i w Bydgoszczy. Wówczas koszty będą obejmować tylko uczestnictwo w treningach. O tym w osobnej informacji.Podczas Obozu Letniego odbędzie się egzamin na stopnie mistrzowskie Dan. Kandydatów prosimy o zapoznanie się z wymogami i wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do shihan Jeremicza do 20 lipca 2018 na adres: bogu4@wp.plPo tym terminie nie będzie możliwości podejścia do egzaminu na stopnie mistrzowskie. Osoby zdające na stopnie uczniowskie kyu podczas obozu muszą posiadać zgodę kierownika oddziału. Prosimy o zachowanie odstępów czasowych między kolejnymi egzaminami.Na egzaminie będą obecni z głosem decydującym zaproszeni goście.wymagania 

STOPNIE SZKOLENIOWE MISTRZOWSKIE 1.   Osoba zdająca na stopień mistrzowski 1dan kyokushin karate musi spełnić następujące warunki: ·    ukończone 18 lat, ·    stopień szkoleniowy 1kyu, ·    min. 5 letni staż w kyokushin karate,·    czas karencji od ostatniego egzaminu 1rok, ·    opanowała wymogi techniczne, ·    angażuje się w rozwój swojego Dojo - Klubu i organizacji Kyokushin, ·    uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa, ·    uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu.  2.   Osoba zdająca na stopień mistrzowski 2dan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki: ·    ukończone 21 lat, ·    stopień szkoleniowy 1dan, ·    min. 7 letni staż w kyokushin karate, ·    czas karencji od ostatniego egzaminu min 2 lata,·    opanowała wymogi techniczne, ·    angażuje się w rozwój swojego Dojo - Klubu i organizacji Kyokushin, ·    uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa, ·    uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu.  3.   Osoba zdająca na stopień mistrzowski 3dan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki: ·    ukończone 25 lat, ·    stopień szkoleniowy 2dan, ·    min. 10 letni staż w kyokushin karate, ·    czas karencji od ostatniego egzaminu 3 lata, ·    opanowała wymogi techniczne, ·    prowadzi własne Dojo - Klub lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo - Klubie macierzystym, ·    w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushin, ·    uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa, ·    uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu.  4.   Egzamin weryfikacyjny na stopnie mistrzowskie przeprowadza komisja egzaminacyjna na wniosek egzaminowanego. Podchodzący do egzaminu weryfikacyjnego na stopnie mistrzowskie musi spełnić następujące warunki: ·    mieć ukończone odpowiednią ilość lat według wyższych wymagań, ·    min. roczny staż w kyokushin karate, ·    udokumentowany staż w sztukach walki oraz posiadany stopień szkoleniowy, ·    pisemną opinię macierzystego klubu potwierdzoną przez PFKK.  5.   Wymogi egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie.Czarne pasy:·    Opanowanie zakresu technicznego na stopnie szkoleniowe kyu. ·    Znajomość nazewnictwa i zastosowania technik z zakresu stopni uczniowskich oraz zastosowanych w kata. ·    Znajomość kata bunkai .·    Znajomość ura-waza w tym obronę przed przeciwnikiem uzbrojonym i kilkoma napastnikami.·    Umiejętność prowadzenia walki w pełnym kontakcie w tym z uderzeniami na głowę na zasadach K-1.SHODAN:·    Kata: Pinian I-V, Tsukino, Sanchino, Tensho, Saiha. ·    Tamashiwari – 1 deska – seiken, 1 deska – mawsahi-geri.·    Ju-Kumite: 10 x 60s, walki na zasadach K-1  5 x 60s. NIDAN:·    Kata: Geksaidai, Geksaisho, Garyu.·    Tamashiwari – 1 deska – seiken, 2 deski – mawsahi-geri.·    Ju-Kumite: 12 x 60s, walki na zasadach K-1  5 x 60s. SANDAN:·    Kata: Seienchin, Seipai. ·    Tamashiwari – 2 deski – seiken, 2 deski – mawsahi-geri.·    Ju-Kumite: 15 x 60s, walki na zasadach K-1  5 x 60s.   Formuła przeprowadzenia egzaminu zależeć będzie od egzaminatorów. Egzamin odbędzie się w trzech turach: 1. Test teoretyczny z wiedzy o karate kyokushin i nazewnictwa technicznego.2. Egzamin techniczny: kihon-geiko, ido-geiko, bunkai, ura-waza, kata, zadania sprawnościowe.3. Egzamin kumite + tamashiwari: walki w systemie K-1, walki w formule Kyokushin knock-down, tamashiwari z asystą. Podczas walk obowiązują ochraniacze: K-1: ochraniacze goleń/stopa + rękawice bokserskie min 12oz, ochraniacze szczęki, możliwość stosowania kasków: Kyokushin knock-down: ochraniacze goleń/stopa, możliwość stosowania ochraniacza szczęki i napięstników.  Ogłoszenie wyników w dniu wyjazdu z obozu. Opłaty egzaminacyjne:Stopnie kyu10-4kyu - 60zł3-1kyu - 80złStopnie dan1dan - 850zł2dan - 1050zł