Karatecy z Kalisza w Czechach

 Młodsi adepci Kaliskiego Klubu Kyokushinkan
Karate David Club uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Republice
Czeskiej. Gdzie podczas sześciodniowego obozu młodzi adepci
przygotowywali
się do nowego sezonu. Zajęcia prowadzone były w malowniczych
górach Izerskich, gdzie trenowano wytrzymałość. Nie zabrakło
także wycieczek fakultatywnych do Drezna, Budziszyna oraz Zittau. W
obozie wzięło udział piętnastu karateków. Młodzi karatecy
spsiali się dzielnie, pomimo trudnych treningów wytrzymałościowych
i wspólnie razem zdecydowaliśmy o kolejnym wyjeździe na
zgrupowanie zimowe. Serdecznie dziękujemy, naszej obozowej cioci
Pani Agnieszce Andrzejewskiej za pomoc w opiece nad karatekami.